918 55 022 svein@otakst.no

Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging byggelånskontroll er en oppdragstype der takstmannen besiktiger byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i rute i forhold til betalingsplanen mot utbygger.Slike oppdrag rekvireres gjerne av tiltakshaver selv eller av banken/låneinstitusjonen.

Østfold Takst As tilbyr byggelånsoppfølgning både mot privatkunder som bygger bolig og også mot næringskunder, da spesielt landbruksbygg.

Ta kontakt for en prat og be om ett uforpliktende tilbud.