918 55 022 svein@otakst.no

Landbrukstakst

Østfold Takst AS tilbyr landbrukstaksering. Kjerneområde for landbrukstakster vil være Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold, men ved interesse for oppdrag andre steder i landet, gjøres en vurdering fra oppdrag til oppdrag.

Landbrukserfaring

Takstingeniør Svein Martin Hystad, er utdannet agronom og har ett år på teknisk fagskole innen husdyr. Ved siden av takseringsyrket så driver han gård, med hovedsakelig med korn og slaktegrisproduksjon. Kornarealet er på totalt 1200 daa der det dyrkes hovedsakelig vår og høshvete til såkornproduksjon, samt frødyrker på sorten Grindstad Timotei. Tillegg så brukes raps som vekstskifte. Leverer konsesjonen på slaktegris. 

 

Mer info kommer.