918 55 022 svein@otakst.no

Overtakelse

Vi tilbyr nå bistand under overtakelse. Mer info kommer

I seriøse prosjekter kaller entreprenøren inn til overtakelsesforretning noen uker (minst 7 dager) før innflyttingsdatoen. På denne befaringen skal dere (normalt du og en representant for entreprenøren) gå gjennom alle rommene i boligen og se etter feil og mangler.

Hvis en av partene ikke møter, kan den andre kreve at overtakelsen har skjedd. For kjøper resulterer det i at han kan miste innsigelsesmuligheter.

Ved overtakelsesforretningen er det viktig å skrive en protokoll. I denne bør dette være med:

 • Feil og mangler påpekt av kjøperen
 • Hva entreprenøren godtar av feil og manglerpåpekt av kjøper
 • Frister for utbedring av mangler, der partene er enige
 • Hvilket beløp som kjøperen vil holde tilbake
 • Hvem som var med
 • Dato

Ved en overtakelse skjer det en del juridiske endringer:

 • Entreprenøren har krav på sluttoppgjør
 • Risikoen for bygget går over til kjøperen
 • Kjøperen er ansvarlig for forsikringen
 • Kjøperen har ikke lenger rett til å avbestille eller heve kjøpet
 • Eventuelle dagbøter løper ikke lenger

Har boligen alvorlige mangler, for eksempel konstruksjonsfeil, kan du nekte å overta. Det samme gjelder dersom kommunen ikke har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Du bør derfor be om å få se dokumentasjon på at dette er gitt, før du overtar boligen.

Hva sjekkes av takstmann under overtakelseforretning: 

 • Overflater
 • Lister
 • Skap
 • Fuging
 • Stikkontakter
 • Dører og vinduer
 • Lys
 • Vann og wc
 • Vifte
 • Gulv og vegger
 • Kjøkken
 • Bad
 • Midlertidig brukstillatelse/Ferdig attest

Hva har man krav på ved feil eller mangler:

 • Retting eller reperasjon
 • Prisavslag
 • Holde tilbake penger
 • Heving
 • Erstatning

Ettårsbefaring:

Ett år etter overtagelsen har du rett til å kreve at entreprenøren kommer på en ettårsbefaring. Da kan du kommentere eventuelle feil som har åpenbart seg det siste året. Usynlige eller skjulte feil som åpenbarer seg kan du klage på når som helst. Det kan for eksempel være dårlig trekk i pipen, hull i membranen på verandaen, overledning i varmekablene i gulvet eller feil materialbruk i våtrom. 

Du har en klagerett på fem år på skjulte feil (ikke vanlige slitasjeskader) ved kjøp av ny bolig. Men igjen, si ifra med en gang du oppdager feilen.

Forsinkelse og dagmulkt

Dersom overtagelsen av den nye boligen blir forsinket i forhold til avtale, har du som kjøper rett til å enten kreve dagmulkt eller erstatning. Dagmulkten skal være én promille (0,75 promille hvis kjøpet inkluderer tomt) av det entreprenøren skal ha for boligen, med mindre dere har avtalt en høyere sats. Koster boligen tre millioner, er dagmulkten altså 3000 kroner, eller 2250 kroner per dag.

For at dagmulkt skal kunne løpe må det i kontrakten ha vært en ganske så presis tidsangivelse for ferdigstillelsen. Hvis det for eksempel står at bygget er «planlagt ferdigstilt», eller «tar sikte på ferdigstilt» er dette for upresist til at dagmulkter løper.