918 55 022 svein@otakst.no

Verdi og lånetakst

En verdi- og lånetakst (boligtakst) gir deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen på befaringstidspunktet.

Boligens størrelse, standard og beliggenhet er viktige faktorer som tas i betraktning ved vurdering av den enkelte eiendom. Takstmannen måler alltid opp boligen ved boligtakster.

Verditaksten egner seg til:

  • Salg av bolig
  • Arv/skifte
  • Refinansiering/belåning

En verdi- og lånetakst må ikke forveksles med eiendomsmeglers verdivurdering. Boligtaksten blir utarbeidet av en uavhengig aktør og taksten er et mer omfattende dokument, med minimumskrav til innhold i rapporten.

Forenklet verdivurdering

Kun vurdering av markedsverdi og omsettelighet, ment som dokumentasjon overfor banker og finansinstitusjoner. Erstatter ikke verdi-/lånetakst.

En forenklet verdivurdering er mindre omfattende enn en verdi-/lånetakst, og har et mindre bruksområde. Rapporten er i første rekke ment som dokumentasjon for de som ønsker å finansiere med pant i fast eiendom, men er også et rimelig alternativ for alle som ønsker å dokumentere markedsverdien og ikke har bruk for en omfattende teknisk beskrivelse.

Dokumentet omfatter beskrivelse av takstobjektet, vurdering av omsettelighet samt vurdering av markedsverdien på befaringstidspunktet, og leveres på standardisert skjema (NITO Takst) for forenklet verdivurdering.

 

kalkulator