918 55 022 svein@otakst.no

Skade og reklamasjontakst

Reklamasjon kan være aktuell enten ved kjøp av bruktbolig, ved kjøp/oppføring av ny bolig, eller ved utført arbeid på en bolig/bygning