918 55 022 svein@otakst.no

Priser

Vi tilbyr i dag følgende betalingsløsninger: kortbetaling, faktura og faktura med delbetaling. Ved faktura vil kredittsjekk bli gjennomført.

Prisliste er gjeldende fra 01.04-2017

Verdi og lånetakst eksl. MVA inkl. MVA
Leilighet fra 3000 3750
Enebolig fra 3600 4500
Forenklet verdivurdering 50% av pris for verdi og lånetakst  
Forhåndstakst bolig 4000 5000
Fritidseiendom 4500 5625
Landbrukstakst Fra 7000 8750
Tomtetakst Fra 4500  5625
 Andre tjenester    
Plantegninger pr plan i forbindelse med takstoppdrag etter avtale 600  750
 Tilstandsrapport med verdi:  Fra 7000  8750
Byggelånsoppfølging faktureres etter medgått tid, timespris 900 1125
Timepris 900 1125
Tetthetskontroll/trykktesting av bolig  Fra 4000 5000
 Tetthetskontroll/trykktesting av næring  Fra 5000   6250
Tetthetskontroll med termografering  Fra 7000 8750
Termografering pr time 900 1125
Skjemaavgift kommer som tillegg på alle takster 160 200
Papirversjon av takst sendt i posten 80 100
Radonmåling Fra 800 1000
Kjøring pr km 5 6,25

Alle priser forutsetter at nødvendige dokumentasjon foreligger. Innhenting av manglende dokumentasjon  faktureres etter medgått tid.

Ved lekkasjesøk ved tetthetskontroll faktureres medgått tid. 

For oppdrag på timesbasis tilkommer kjøring fra første kilometer.