918 55 022 svein@otakst.no

Arealberegning – forklaring av begrepene

Takstrapportene skal normalt angi bruttoareal (BTA) og Primærareal (P-rom), samt bruksareal (BRA).

Arealer er måleverdige når fri høyde over gulvet er 1,90m eller mer i en bredde av minst 0,60m. Del av skråtak regnes som måleverdig inntil 0,60m utenfor høyden 1,90m målt mot skråhimling.
Fri høyde er høyde fra overkant gulv til underkant himling eller konstruksjoner som for eksempel bjelker.

Måleverdige arealer er tilgjengelig via dør, luke, trapp, permanent eller nedfellbar stige.
Arealer i rom og på loft, hvor det er avstand mellom bjelker (hanebjelker, dragere og lignende) på 2,0m eller mer kan være måleverdige selv om fri høyde under bjelken er mindre enn 1,90m. Arealet må være tilgjengelig, bjelkene kan ikke stenge for naturlig ferdsel. Takstmannen må opplyse om at enkelte bjelker i rommet kan ha fri høyde lavere enn 1,90m.

Terrasser, balkonger og verandaer er ikke med i boligens arealer, men bør angis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk/flermannshus

Definisjon på oppholdsrom ved taksering

Oppholdsrom er rom i boligen som brukes til boligformål, det vil si et rom hvor det er naturlig å sette seg ned, som for eksempel stue og arbeidsrom.

Følgende rom er å betrakte som oppholdsrom:

  • Kjellerstue (peisstue, loftstue, TV-stue)
  • Lekerom
  • Arbeidsrom (hjemmekontor, bibliotek)
  • Innredet hobbyrom (vevstue og lignende)
  • Innredete rom som familien har valgt å sove i.
  • Trimrom (må være fastmonter utstyr, f. eks. ribbevegg)

Rom i sekundærdel forblir sekundærdel (uansett hvor mye de er påkostet) hvis rommene benevnes som;

  • Boder, garderobe, «walk in closet»
  • Garasje
  • Fyrrom, søppelrom, teknisk rom

PRIMÆRAREAL (P-ROM);

P-ROM er bruksareal av primærdelen og måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen.

Det resterende areal kalles S-ROM og S-ROM er sekundærdelens bruksareal. Vegger mellom P-ROM og S-ROM måles som S-ROM.

BRUKSAREAL (BRA);

er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel) fratrukket piper og kanaler som er over 0,5 kvadratmeter.
BRA for et plan/bruksenhet er P-ROM + S-ROM.

BRUTTOAREAL (BTA);

er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller fellesdel (for eksempel trapperom). Det skilles mellom bygningens og boligens bruttoareal i flerfamiliehus.