918 55 022 svein@otakst.no

Hva trenger du av dokumentasjon?

Dokumenter vi hadde satt pris på om du har tilgjengelig på takstdagen.

Borettslag og aksjeleilighet

 • Kjøpekontrakt
 • Husleie-giro
 • Leiekontrakt
 • Plantegninger
 • Vedtekter
 • Årsberetning (siste år)
 • Årsregnskap (siste år)
 • Ligningsoppgave fra forrestningsfører (siste år)
 • Tidligere takst/salgsoppgave

Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l.

 • Kjøpekontrakt
 • Fellesutgifter / giro
 • Forsikringsbevis(for Sameiet)
 • Ligningsverdi (i selvangivelsen)
 • Plantegninger
 • Skjøte
 • Tidligere takst/salgsoppgave
 • Vedtekter
 • Årsberetning
 • Årsregnskap (siste år)
 • Ligningsoppgave fra forretningsfører (siste år)

Eiet bolig (enebolig, rekkehus o.l.)

 • Kjøpekontrakt
 • Skjøte / festekontrakt
 • Ferdigattest / brukstillatelse
 • Forsikringsbevis
 • Kommunale avgifter / giro
 • Ligningsverdi (i selvangivelsen)
 • Målebrev
 • Situasjonskart
 • Tegninger (plan og fasade)
 • Tidligere takst/Salgsoppgave