918 55 022 svein@otakst.no

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll Fra 01.01.2013 stilles det krav om uavhengig kontroll i alle byggesaker. Formålet med uavhengig kontroll er å gi bedre kvalitet i bygg. Kontrollfunksjonen må derfor gjøres av et annet uavhengig foretak (firma) i alle byggesaker.Det skal altså være uavhengighet mellom kontrollforetak og foretak som har utført prosjektering eller byggearbeid som skal kontrolleres. Kontrollforetaket skal dermed være et annet foretak enn det som har utført prosjekteringen eller utførelsen som skal kontrolleres. Kontrollområdene er delt inn i kontrollområder avhengig av hvilken tiltaksklasse prosjektet er klassifisert som. Tiltaksklasse er 1, 2 og 3.